مهدی عبدی در ۹ آذر ۱۳۷۷ در روستای قراخیل در شهرستان قائمشهر، استان مازندران متولد شد.
وی در فصل ۱۳۹۷ با ۲۴ گل آقای گل مسابقات امیدهای تهران شد.
وی ۱۴ پاس گل هم در کارنامه دارد.