پرسپولیسی‌ها همراه جام قهرمانی بر مزار درگذشتگان از میناوند تا حجازی