نرگس محمدی متولد 9 فروردین 1364 در تهران و فارغ التحصیل رشته پرستاری میباشد.
نرگس فرزند بزرگ خانواده است و یک خواهر و برادر به نام های سارا و محسن دارد.
برادرش محسن دو فرزند پسر دارد فرزند دوم او که امیرعلی نام دارد 40 روز پیش فوت شد. به گفته نزدیکان این خانواده ، امیرعلی سه ساله در وان حمام بوده ، محتویات معده اش به دلیل استفراغ وارد نای و در نهایت باعث خفگی و فوت کودک می شود.
نرگس محمدی عزادار برادرزاده 3 ساله اش شد