محمدرضا رهبری در سال ۱۳۸۴ با سریال گل‌ریزان شناخته شد و با سریال میوه ممنوعه (نقش سینا) توانست به شهرت برسد