شهرام کاشانی با نام هنری شهرام کی (زاده ۱۶ تیر ۱۳۵۳ در رم، ایتالیا، اصالتا اهل اردبیل) خواننده ایرانی است.