شوخی‌های عبدالله روا، مجری ورزشی تلویزیون که در المپیک توکیو 2020 حضور دارد، با غذاهای ژاپنی را ببینید.