لحظه برافراشته شدن پرچم ایران پس از طلای فروغی در المپیک 2020