علیرضا فغانی، داور موفق ایرانی از ماجرای جالب آشنایی با همسر و ادامه دادن راه داوری توسط پسرش سخن گفت. منبع: خبرورزشی