کاهش وزن رضا زاده: سی و پنج کیلو وزن کم کردم حسین رضازاده درباره کاهش وزن محسوس خود گفت: به خاطر بیماری دیابت و قند بالایی که دارم باید وزنم را کم می کردم. در طول دوازده سال اخیر که از پایان دوره قهرمانی ام می گذرد، سی و پنج کیلو وزن خود را کم کرده ام