خانم بهاره رهنما در اینستاگرانش با اعلام این خبر نوشت: پدرم تولد دوباره ات مبارک… برای ما همیشه زنده ای… علی یارت قهرمان من ،به شکوفه ها به باران برسان سلام ما را… مهندس_علیرضا رهنما به دیار باقی شتافت لطفا جهت شادی روح پدرم فاتحه و صلوات ……. خانم رهنما چندی پیش در اینستاگرام از هوادارانش خواست که برای آرامش پدرش دعا کنند که زودتر تکلیفش روشن شود چرا که در کما به سر میبرد