اگر روی صورتتان و با بدن جای جوش و آکنه بسیاری دارید شما میتوانید با ۱۰راه خانگی و مواد طبیعی جای جوش را به مرور کم رنگ تر و از بین ببرید.

فرادرس