صحنه مشکوک به پنالتی و از دست رفتن تعادل مهدی قایدی در محوطه جریمه سایپا را ببینید./صداوسیما