با چند عدد بطری نوشابه، قیچی، سیم چین و نخ پلاستیکی یک باغچه کوچک در خانه درست کنید. نحوه انجام این کار در فیلم زیر نشان داده شده است.