وزیربهداشت بریتانیا پس از بوسیدن دستیارش به دلیل نقض محدودیت های کرونایی از این مقام استعغا داد.
پس از انتشار ویدیو رسوایی وزیر بهداشت با دستیارش آقای هنکاک استعفا داد.
با منتشر شدن ویدیو در آغوش گرفتن و بوسیدن وزیربهداشت و دستیارش در ساختمان وزارت بهداشت بسیاری خواهان برکناری او شدند.
وزیربهداشت و دستیارش که هر دو متاهل بودند پس از انتشار این ویدیو ازکار خود استعفا داده و برکنار شدند.آقای هنکاک - وزیر بهداشت - پس از استعفا از نخست‌وزیر بریتانیا بوریس جانسون برای نقض محدودیت‌های کرونا عذر خواسته است.