زینب رحیمی، خبرنگار محیط زیست در حضور رئیس سازمان محیط زیست گفت: مهشاد سه روز دیگر عروسی‌اش بود، می‌توانست نیاید اما شرف داشت، حالا باید پدر و مادرش جنازه او را تحویل بگیرند./همشهری