گزارش شنیدنی جواد خیابانی این بار روی تصاویر حرم رضوی را ببینید و بشنوید. منبع: خبرگزاری دانشجو