«چن» دختر بچه ۸ ساله که دیوار ۱۲ متری را در ۱۱ ثانیه درنوردید.