امروز تولد امین حیایی با حضور مجید صالحی و هنرمندان  تبریک به این هنرمند که خاطرات زیادی باهاش داریم