ابراهیم رئیسی، کاندیدای انتخابات 1400 در جمع مردم اسلامشهر گفت:
کشور دچار سیاسی‌بازی و زد و بند شده است اگر امکان حل مسائل کشور باشد، صدای مردم بلند می‌شود.
راستی چرا برخی مسائل نمی‌شود؟ چرا کشور دچار سیاسی‌بازی شده است؟ چرا بر مسائل زدوبند حاکم است؟
در این کشور برخی اعتقاد دارند مگر می شود با عده‌ای برخورد کرد؟
ما در دستگاه قضائی ثابت کردیم که می شود برخورد کرد. ما گفتیم خط قرمز نداریم و اثبات کردیم خط قرمز در کشور می‌تواند وجود نداشته باشد