«سپیده شبستری» همسر عبدالناصر همتی نامزد انتخابات ریاست جمهوری 1400، با انتشار این ویدئو نوشت: «ما در کنار هم یک خانواده‌ایم؛ با هر گویش و پوششی، با هر عقیده و سلیقه‌ای؛ خانواده‌ای به وسعت ایران.»