محمدرضا گلزار در بیان نام اژد‌های کومودو که یک گونه بزرگ از مارمولک است و در جزیره کومودو یافت می‌شود به اشتباه ازعبارت «اژد‌های کومودور» می‌خواند. کومودور۶۴ نام یک وسیله بازی الکتریکی بود که نوستالژی بسیاری از کسانی است که کودکی و نوجوانی خود را در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ گذرانده‌اند.