محیا اسناوندی در ۲۵ اردیبهشت سال ۱۳۶۹ در تهران متولد شده است.
وی دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته میکروبیولوژی می باشد.
وی دوره های آموزش بازیگری و دوره های فن بیان را نزد میکائیل شهرستانی، وحید جلیلوند و علیضا معینی سپری کرده است.