حس و حال جوانان تهرانی از رفتن حسن روحانی با خواندن یک آهنگ