آیا با زدن واکسن افراد خاصیت آهنربایی پیدا می کنند؟ واکنش دکتر محمدرضا هاشمیان پزشک مشهور بیمارستان مسیح دانشوری به این شایعه شبکه های اجتماعی را ببینید.