با توجه به کنترل بیماری کرونا در چین و کاهش محدودیت‌ها،‌ حدود ۴۵ درصد از جمعیت این کشور به سفرهای داخلی و به‌خصوص بازدید از دیوار چین روی آورده‌اند. منبع: صداوسیما