امروز صبح خبری منتشر شد مبنی بر لغو پروانه وکالت حسام نواب صفوی، خبری که تمام خبرگزاری‌ها منتشر کردند اشاره به یک محکومیت کیفری داشت. ظاهرا پای یک خانمی در میان است که سال‌ها پیش با حسام نواب صفوی ارتباط داشته، حالا در این فایلی که به دست ما رسیده برادر این خانم با لحنی صریح شرح ماوقع می‌دهد، اگر مایلید از پشت‌پرده ماجرا سر دربیاورید، این چند دقیقه را گوش کنید. برترین ها