به نقل از العالم؛ ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد سارقی پس از اینکه متوجه شد پولی که دزدیده برای مسجدی در انگلیس است، دوباره به مسجد برگشته و پول را در صندوق پستی قرار می‌دهد. براساس گزارشی که روزنامه انگلیسی منتشر کردند، انتشار ویدئویی از یک سارق نقابدار که پس از سرقت در بیرمنگام پول نقد را در گونی با خود حمل می‌کرد، خشم گسترده کاربران را برانگیخت و پلیس را واداشت تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کند. پس از آغاز موج عصبانیت در اینترنت و شروع تحقیقات پلیس، سارقان تصمیم گرفتند نیمه شب بازگردند تا پول‌های مسروقه را به صاحبش بازگردانند. سارق دوباره در یک کلیپ ویدئویی که توسط شریکش فیلمبرداری شده بود، اسکناس‌ها را در دست داشت و رو به دوربین کرد و گفت: "من اینجا هستم تا پول را پس دهم. ما نمی‌دانستیم که پول از اموال مسجد است. ما هرگز از مسجد سرقت نمی‌کنیم، اطلاعات این مکان اشتباهی به ما رسیده بود. " گفتنی است، پولی که سارق از مسجد دزدید صد‌ها پوند بود که مردم به مسجد به مسجد هدیه کرده بودند.