پرسپولیس گل می‌زند و جناب خیابانی اصلا در جریان نیست.