علیرضا افکاری با انتشار ویدئویی کوتاه در صفحه اجتماعی خود خبر ازدواجش با ساره بیات را علنی کرد . وی در این پست اینستاگرامی نوشت :

همسرم...

بانوی زیبای من...

در تمام سالهای گذشته زندگی مشترکمان ، سالهایی که در کنارت زیستم ، شد ماحصل آثاری که

بر دل مخاطبین خوش نشست.

برای تاثیر حضور سالیانت در خلق این آثار و زندگیم،،، برای داشتنت،،، برای بودنِ همیشگیت ، در کنارم،،،،

و عشقی که هردم به زندگیم رنگی بدیع میبخشد ، از تو سپاسگزارم.

باشد تا همواره در فراز و نشیب دوران، در عشق غوطه ور باشیم و جاودان.

و این قطعه خاطراتِ مشترکمان،که همچون قطعات دیگرم تقدیم به چشمهای مهربان تو بوده و هست.