برترین‌ها: سریال تلویزیونی “یاور” به عملکرد سعید نمکی، وزیر بهداشت کنایه زد.