لحظه بیهوش شدن خانم تانیا اریکسن ، مسئول ارشد بهداشت دانمارک، در جریان کنفرانس مطبوعاتی در مورد تصمیم به قطع استفاده از واکسن استرازنکا، بیهوش می‌شود.