مهران قندهاری بازیگر نقش «میثاق» در پایتخت ۶ روی آنتن زنده از ماجرای آشنایی‌اش با همسرش گفت.