رحیم عبادی پدر سجاد و پدر شوهر آزاده نامداری متولد ۱۳۳۶ در رامسر است و در دولت هشتم جمهوری اسلامی ایران، ریاست سازمان ملی جوانان را برعهده داشت. رحیم عبادی مشاور رئیس جمهور بود و در دولت هفتم معاونت وزیر آموزش و پرورش را بر عهده داشت. او اکنون استادیار دانشگاه فرهنگیان و عضو هیئت امناء ، هیئت مؤسس و سرپرست دانشگاه مهر البرز اولین دانشگاه مجازی ایران است. رحیم عبادی دارای مدرک کارشناسی ارشد و دانشجوی دوره دکتری در رشتهٔ مدیریت آموزشی می‌باشد. وی همسر فریده ماشینی رئیس کمیسیون زنان جبههٔ مشارکت است. آزاده نامداری مجری تلویزیون عروس او بود.