صحبتهای محسن یگانه درباره ماجرا های که پس از آلبوم حباب برایش رخ داد و شایعه مهاجرت او به خارج..