پدر آزاده نامداری در مراسم خاکسپاری در بهشت زهرا گفت:به دروغ های فضای مجازی توجه نکنید. منبع: ورزش سه