شعر جناب خان برای مهرداد میناوند و علی انصاریان در برنامه خندوانه

خندوانه