گشت و گذار بهاره رهنما همراه فریبا کوثری در خارج کشور