تحلیل شعر های دهه شصت توسط محمدرضا علیمردانی، اتل متل و دستمال من زیر درخت آلبالو گم شده.