ویدیو اجرای “زیبای بیتاب” در کنسرت احساس بابک جهانبخش