یادش بخیر کارتون « میتی کومان یا سریال افسانه « جومونگ » پی نوشت : پشت صحنه اینم جزیی از شیطنت های ما در روزهای تعطیل