یک رقص خیابونی شاد و پرانرژی در ایام قبل از قرنطینه دو هفته ای تهران .

امیر محمودیان    •     ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
وقتی از موضوعی اطلاع ندارید از اظهارنظر هم جدا اجتناب کنید. امت قهرمان که ناظر به این رقص خیابانی هستند همه شان ماسک دارد چرا تیتر می زنید رقص قبل از قرنطینه. همیجوری الکی یعنی در ایام قرنطینه اینگونه اعمال رخ نمی دهد