گفتگو با محمدرضا گلزار در بیمارستان و ابتلایش به کرونا