طناب زنی جالب شاهرخ استخری در باشگاه بدنسازی تهران