اعضای تیم ریو آوه پرتغال،در اردوی این تیم برای مهدی طارمی جشن تولد گرفتند.