گزارشی را درباره شیوع ویروس کرونا و دامادی که بعد از عروسی گرفتار این ویروس شده را ببینید.