رونمایی بهاره رهنما از تندیس و مجسمه خودش با جزییات