برگرفته از آهنگ ترکی سوسماز ترکی معروف به سس ماست

سس ماست ورژن ایرانی و خنده دار کی دوست داره ؟

فرادرس