این هم آهنگ ترکی ای که اخیرا تو شبکه های اجتماعی به آهنگ سس ماست معروف شده و ورژن ایرانی اون رو هم خوندن

آهنگ ترکی سوسماز گونلومون یاراسی از سورا اسکندرلی

سوسماز گونلومون یاراسی

چیک گل الله ن بلاسی

کابوشماق اویله زور دیرکی

سادجه ایکی بارماک آراسی

سوسماز قلبیمین یاراسی

چیک گل الله بلاسی

کابوشماق اویله زوردیرکی

سادجه ایکی بارماک آراسی

یارام دیریندن گتدین

توتامادیم الینن بیتدین

باکدیم کندیمنن دون

اولویوروم دردیمنن

گیری گلمز زامان

دونه مس میزین الردن

سویله کیم کاهرامان

دوشمن دیلردن گیری گلمز زمان

دونمزمیسن الردن

سویله کیم کاحرامان

دوشمین دیلردن

یارام دیرندن گدی

توتامادیم الینن بدین

باکدیم کندیمنن دون

اولویوروم دردینن

سنسن دردیمن درمانی

ناسی وردین بو فرمانی

اجیماسوزدور گجلر

گلدی کاپات سو وارمای

سنسین دردیمن درمانی

ناس وردین بو فرمانی

اجیماسیزدیلار گجلر

گل ده کاپات شو یاریمی