عجیب ترین و خاص ترین پنالتی که دیده شده , شما هم ببینید