پذیرایی عجیب پوریا پورسرخ از علی اوجی و نرگس محمدی در منزلش.